خوش آمدید


جشنواره مستقل فیلم کوتاه دانش آموزی بینش
قدیمی ترین جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی ایران

برای مشاهده آیین نامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

آیین نامه